Általános Szerződési Feltételek

HATÁLY

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alapvetően vállalkozók közötti jogügyletekre vonatkoznak az UGB § 1. § értelmében. Kivételesen fogyasztókkal kötött jogügyletek esetén, a KSchG § 1. § értelmében alkalmazandóak, de csak abban az esetben, ha nem ellentétesek e törvény rendelkezéseivel.

Az ÁSZF vonatkozik a Weitzer Parkett Vertriebs GmbH, a Weitzer Parkett d.o.o. és a Weitzer Parkett Sales Kft. cégekre, kivéve, ha a szerződő felek kifejezetten és írásban eltérőt állapítottak meg. A vásárló által előterjesztett, az ÁSZF-től eltérő vagy ellentétes feltételeket nem ismerjük el. A kereskedő ÁSZF-e akkor is érvényes, ha a kereskedő a vevő tudomásával vagy azoktól eltérő szállítási feltételekkel szállítja le a terméket a vevőnek.

Az üzletvezetés írásos megerősítése szükséges azon megállapodások esetében, amelyeket a külső vagy belső szolgáltatások során szóban vagy telefonon kötöttek. Az alábbi rendelkezések a termékszállításra is vonatkoznak, amelyeket a kereskedő egyéb szolgáltatásokra nyújt.

AJÁNLAT

Az eladó ajánlatai nem kötelező érvényűek és kötelezettségek nélküliek. A rendeléseket írásban, és a kivitelezési terv átadásával kell leadni. A rendelés csak az eladó elfogadásával lép érvénybe. Az elfogadás akkor következik be, ha az eladó e-mailben vagy faxon keresztül küldött rendelési visszaigazolást, és a vásárló nem mond ellent a visszaigazolástól számított három munkanapon belül. A vásárló módosításokat kérhet, ha azokat az eladónak a rendelési visszaigazolás kézhezvételétől számított 24 órán belül írásban bejelenti.

Az eladó jogosult a rendelést négy héten belül rendelési visszaigazolással elfogadni.

Ha a vevő szerződés visszavonását az eladó rendelési visszaigazolásának megkötését követően kívánja, meg kell kérnie az eladó hozzájárulását. Ezen túlmenően, ha a vevő az Nettó termékértékig 1.000 EUR, akkor 100,00 EUR, és magasabb Nettó termékértéknél 10% stornódíjat kell fizetnie. A stornódíj külön elszámolásra kerül. A stornódíj megfizetése esetén a vevőnek nincs jogosultsága a kedvezményezésre. Egyedi gyártmányokat általában nem lehet lemondani.

ÁRAK – FIZETÉSI FELTÉTELEK

Ha a rendelési visszaigazolásból semmi mást nem következik, az árak az eladó gyárból való, vámmentes, csomagolás és rakodás nélküli áraként értendők. Ezek külön számlázásra kerülnek. Megállapodott Nettó termékérték esetén a szállítások díjmentesen történnek, de rakodás és továbbítás nélkül. Vasúti expressz szállítások és csomagküldő szolgáltatások alapvetően díjmentesek.

Az árak mindig az eladási visszaigazolás idejére vonatkoznak, és külön írásos megállapodás hiányában csak az eladási visszaigazolásban szereplő mennyiségekre vonatkoznak.

Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az árakat arányosan emelje, ha a szerződés megkötése után költségemelkedések, különösen a kollektív szerződések vagy anyagár emelkedésének következtében bekövetkeznek. A szerződéskötéskor árak nélküli szerződés esetén a szállítás napján érvényes értékesítési árat kell kiszámítani. A jogszabályban előírt általános forgalmi adó nem tartalmazza az árat. Ez az adó a számla kibocsátásának napján a jogszabályi mértékben külön feltüntetésre kerül.

Az eladó jogosult elektronikus formában is kiállítani a vevő számára a számlákat. A vevő kifejezetten beleegyezik az eladó által elektronikus formában küldött számlák fogadásába.

Ha a rendelési visszaigazolásból semmi más nem következik, a számlákat a szállítás időpontjában, legkésőbb a számla kiállításának időpontjában kell fizetni a kedvezmény nélküli kifizetési határidőig. Egyedi gyártmányok esetén a terméket előre kell fizetni, és az eladó csak akkor köteles a gyártással megkezdeni, ha a vételár teljes egészében megérkezett. Ha 8 napon belül, az eladási visszaigazolás után a vevő nem fizet, akkor az eladó nem kötött szerződéshez kötött.

Az eladó jogosult előleget vagy fizetési biztosítékot kérni, ha kétségei vannak a vevő fizetési hajlandóságáról vagy fizetőképességéről. Az eladó nem fogad el fizetést csekken vagy csekken. Ezen túlmenően, az eladó jogosult a vevőtől a kiszállítás előre fizetését kérni egy adott esetben. Ha több függőben lévő követelés van, akkor a vevő fizetéseit minden esetben az idősebb követelésre vonatkozóan számítja el. Ha az esedékes követeléseket külső (inkasszóiroda, ügyvéd) betétbe adták át, az elsőbbségi fizetések elsősorban az esetleges költségek (késedelmi kamatok, emlékeztető, inkasszó és egyéb költségek) fedezetére kerülnek sor. A megmaradt egyenlegeket a legidősebb követelések szállítására és szolgáltatásokra alkalmazzák.

A vevő csak akkor jogosult jogosultsága után, ha a kifizetési összeg egyenlegi esetleg számla-t, az eladó jogosult általában figyelmen kívül hagyni.

SZÁLLÍTÁS

Az eladó nem köteles biztosítani a szállítás nélkül, ha ezek nem kapnak, vagy nincs megváltoztatható. Az eladó ellenőrzi, amely kiadó szállításokat a vevő kérésére. Az a raktárakhoz való hozzáférésének vesztesége a vevőjének kárára fordulhat. Az ellenőrzés után független tétel van, tűzszakokkal az akár.